09. mar. 2022 o 20:00
Ivan Rosa, sk.wikipedia.org

Najdlhšie slovenské slovo má 35 písmen. Dokážete ho na prvý pokus správne vysloviť?

placeholder
Dokážete správne vysloviť najdlhšie slovenské slovo?
Zdroj: pixabay.com

Najdlhšie slovo slovenského jazyka, ktoré sa reálne používa, má 35 písmen. Slovenčina však pozná aj oveľa dlhšie slová, tie však už spadajú medzi zložené, odborné, prípadne existujúce, ale nepoužívané.

Zaujímavosti
09. mar. 2022 o 20:00
Najdlhšie slovenské slovo má 35 písmen. Dokážete ho na prvý pokus správne vysloviť?

Najdlhšie slovo slovenského jazyka, ktoré sa reálne používa, má 35 písmen. Slovenčina však pozná aj oveľa dlhšie slová, tie však už spadajú medzi zložené, odborné, prípadne existujúce, ale nepoužívané.

Ako uvádza portál korpus.sk, najdlhšie reálne používané slovo v slovenčine je najneskomercionalizovávateľnejšieho a má 35 písmen. Dokážete ho vysloviť na prvýkrát bez chyby?

Najdlhšie reálne používané slovo v slovenčine má 35 písmen, poznáme však aj dlhšie slová.
Najdlhšie reálne používané slovo v slovenčine má 35 písmen, poznáme však aj dlhšie slová.
Zdroj: pixabay.com

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra píše, že druhým najdlhším slovom by v tomto prípade bolo najnezrevolucionalizovateľnejšiemu, ktoré má 34 písmen, no v bežnej praxi sa príliš nepoužíva. Tretie najdlhšie slovo je najneobhospodarovávateľnejšieho, ktoré má 31 písmen.

Poznáme aj dlhšie slová

Slovenský jazyk však pozná aj dlhšie slová, avšak, hoci sú jazykovo správne, reálne sa nepoužívajú, píše portál Wikipedia. Hovoríme o slove znajneprekryštalizovávateľnejšievajúcimi, ktoré má 40 písmen alebo o slove znajnepreinternacionalizovateľnejšievať, ktoré má 39 písmen.

Najdlhšie slovo na svete je názov chemického prvku, ktorý má viac ako 189-tisíc znakov.
Najdlhšie slovo na svete je názov chemického prvku, ktorý má viac ako 189-tisíc znakov.
Zdroj: pixabay.com

Ak by sme však pátrali ešte hlbšie, nájdeme číslovku deväťstodeväťdesiatdeväťtisícštyristodeväťdesiatdeväť, ktorá má dokonca 53 písmen a v rovnakej dĺžke je možné napísať ešte niekoľko ďalších čísloviek.

V slovenčine existujú aj dlhšie slová, napríklad citoslovcia môžu byť teoreticky veľmi dlhé, ak človek dlho kričí "uááááááááá...".

Najdlhšie slovo na svete

Ešte dlhšie slová môžu byť zložené so spojovníkom, prípadne chemické prvky. Absolútne najdlhším slovom na svete je práve názov chemického prvku, ktorý začína Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl... a celkovo má 189 819 písmen, píše portál Digital Spy.