02. mar. 2022 o 11:54
Miloš Audi, dailymail.co.uk

Za 20 rokov ľudia vyrobili viac odpadu ako za celé storočie. Toto číslo naďalej rastie

placeholder
Ľudstvo vyprodukovalo veľké množstvo plastového odpadu
Zdroj: pexels.com

Správa OECD uviedla nové zistenia o celosvetovej produkcii plastového odpadu. Ľudstvo podľa tejto správy vyprodukovalo dvakrát viac odpadu za necelých 20 rokov ako tomu bolo do roku 2000, pričom sa zrecyklovalo iba necelých 9 percent z celkového odpadu.

Zaujímavosti
02. mar. 2022 o 11:54
Za 20 rokov ľudia vyrobili viac odpadu ako za celé storočie. Toto číslo naďalej rastie

Správa OECD uviedla nové zistenia o celosvetovej produkcii plastového odpadu. Ľudstvo podľa tejto správy vyprodukovalo dvakrát viac odpadu za necelých 20 rokov ako tomu bolo do roku 2000, pričom sa zrecyklovalo iba necelých 9 percent z celkového odpadu.

Nová správa OECD zistila, že plastový odpad sa celosvetovo od roku 2000 viac ako zdvojnásobil, pričom v roku 2019 ľudstvo vyprodukovalo neuveriteľných 353 miliónov ton. Správa taktiež odhalila, že napriek tomuto prudkému nárastu plastového odpadu sa podarilo úspešne recyklovať iba 9 percent, uviedol portál Daily Mail.

Správa s názvom Global Plastics Outlook mala za cieľ prediskutovať medzinárodné opatrenia na zníženie plastového odpadu. Zistilo sa, že spotreba plastov a plastového odpadu za posledných 20 rokov prudko vzrástla.

Stále vyššie číslo

Ročná spotreba bola v roku 2019 štyrikrát vyššia ako v roku 2000, pričom produkcia sa za ten čas zdvojnásobila a dosiahla 460 miliónov ton. "Takmer dve tretiny plastového odpadu pochádzajú z plastov so životnosťou kratšou ako päť rokov, pričom 40% pochádza z obalov, 12% zo spotrebného tovaru a 11% z odevov a textílií," uviedla správa.

Napriek tomuto nárastu plastového odpadu sa zistilo, že len 15% sa vyzbieralo na recykláciu, pričom z toho len 9% sa skutočne zrecyklovalo a ďalších 6% bolo zlikvidovaných ako zvyšky.

Recyklácia odpadu
Recyklácia odpadu
Zdroj: pexels.com

Plasty a voda

Do vodného prostredia uniklo veľa plastov, pričom do oceánov v roku 2019 uniklo 1,7 milióna ton. "Nahromadenie plastov v riekach znamená, že úniky do oceánov budú pokračovať ešte desiatky rokov, aj keď by sa výrazne znížilo nesprávne nakladanie s plastovým odpadom." Na základe zistení výskumníci požadujú väčšie úsilie na zlepšenie odpadového hospodárstva a zvýšenie recyklácie.

Správa OECD prišla krátko po tom, čo The Environmental Investigation Agency vyzvala štáty na celom svete, aby súhlasili so zmluvou OSN, ktorá ich zaviazala k právne záväzným cieľom v boji proti znečisteniu plastmi. V novembri 2021 sa zišla Konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, aby rozhodla o budúcom programe globálnej klimatickej politiky.

Plast v oceánoch
Plast v oceánoch
Zdroj: pexels.com

Napriek preukázanému prepojeniu medzi výrobou, používaním plastov a súvisiacimi emisiami skleníkových plynov na konferencií diskusia chýbala a v konečnom glasgowskom klimatickom pakte nakoniec nebola žiadna zmienka o plastoch.