Zaujímavosti
06.05.2021 09:17
Šťastná Lama, indy100.com

Ako spoznať sociopata? Prezradiť ho môžu aj tieto 4 znaky

Máš do činenia so sociopatom?
Máš do činenia so sociopatom?
Zdroj: pexels.com

Mnohí si sociopatiu zamieňajú s psychopatiou, no aj keď sú tieto termíny v odborných publikáciách uvádzané pod spoločným výrazom "protisociálne poruchy osobnosti" a majú aj mnoho znakov spoločných, existujú tu určité rozdiely. Ako teda zistiť, že máme do činenia so sociopatom alebo že si ním nebodaj aj ty sám?

Zaujímavosti
06.05.2021 09:17
Ako spoznať sociopata? Prezradiť ho môžu aj tieto 4 znaky

Mnohí si sociopatiu zamieňajú s psychopatiou, no aj keď sú tieto termíny v odborných publikáciách uvádzané pod spoločným výrazom "protisociálne poruchy osobnosti" a majú aj mnoho znakov spoločných, existujú tu určité rozdiely. Ako teda zistiť, že máme do činenia so sociopatom alebo že si ním nebodaj aj ty sám?

Mierne znaky sociopatie boli dokázané aj mnohým riaditeľom veľkých firiem. Sociopati majú väčšinou dobré vzdelanie, vynikajú v napodobňovaní emócií, sú spontánni a impulzívni. Sú nestáli a môžu mať výbuchy hnevu a agresie. Kým však psychopatia je často považovaná za ochorenie genetického pôvodu, sociopatia je naučená. Tieto vlastnosti môžu jedincovi spôsobiť vážne mentálne problémy a problémy v interpersonálnych vzťahoch, píše portál Indy100.

Aj keď nasledujúce znaky neslúžia ako diagnostika, mnoho sociopatov má práve tieto črty najčastejšie spoločné.

Kto je sociopat?

Sociopatia je jedna z porúch osobnosti človeka, ktorá zapríčiňuje abnormálne správanie jedinca voši okoliu. Spôsobiť ju môžu zlé sociálne vzťahy a možno ho vypozorovať hrubým a násilným správaním napríklad voči zvieratám. Podľa štatistík sa prvé znaky sociopatie dokážu u človeka vyvinúť už vo veku 12 rokov.

Čo prezradí sociopata?

#1 Majú veľké ego

Podľa Diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch (DSM) majú o sebe sociopati veľmi vysokú mienku. Vykazujú vysokú mieru narcizmu, sebavedomia a prehnane sa sebahodnotia.

#2 Sú šarmantní

Sociopati majú väčšinou vysokú dávku šarmu a vedia, ako na druhých zapôsobiť. Všetko je to však vykalkulované a šarm využívajú na manipuláciu. Mnoho ľudí je prekvapených, keď o niekom vysvitne, že je sociopat, pretože sa vedia perfektne pretvarovať.

#3 Chýba im empatia

Sociopati majú problémy alebo sa len nechcú vcítiť do iných ľudí. Kvôli tomu sú schopní aj mnohých agresívnych či násilných činov.

#4 Sú nezodpovední a menia názory

Sociopati nemajú príliš vyvinutý zmysel pre zodpovednosť, alebo na veci kašlú úmyselne. Často sa aj kvôli tomu dostávajú do problémov so zákonom. Rovnako ich môže prezradiť aj to, že často hovoria niečo iné podľa toho, s kým práve hovoria a menia názory tak často ako ponožky. Klamanie je jednou z ich najčastejších činností.

Vzorce správania/príznaky sociopata

#Impulzívne správanie

#Pokus o ovládnutie ostatných pomocou hrozieb alebo agresie

#Používanie inteligencie alebo charizmy na manipuláciu s ostatnými

#Neučia sa z chýb alebo trestu

#Klamú pre osobný prospech

#Prejavujú sklony k fyzickému násiliu a bitkám

#Spravidla vedú povrchné vzťahy

#Kradnú alebo páchajú iné trestné činy

#Vyhrážajú sa samovraždou s cieľom manipulácie bez úmyslu konať

#Niekedy užívajú drogy alebo alkohol

#Majú problémy s povinnosťami ako je práca, platenie účtov...

Sociopat a láska

Človek, ktorý trpí sociopatiou, dokáže mimoriadne očariť a zaujať, no po čase sa z neho vykľuje manipulátor a z človeka dokáže takmer urobiť blázna. Vzťah so sociopatom býva vyčerpávajúci, zväčša jednostranný a emocionálne bolestivý.

Sociopat kalkuluje, manipuluje a všetky svoje kroky má plne pod kontrolou rovnako ako partnera, ktorému ani nenapadne, že je uprostred nejakej šialenej stratégie toho druhého. Sociopati podľa výskumov nedokážu milovať ani udržať dlhodobé vzťahy.

Rozdiel medzi psychopatom a sociopatom

Mnoho ľudí si tieto pojmy zamieňa, no rozdiel medzi psychopatom a sociopatom existuje. Ako uvádza portál mha-em.org, sociopatia je získaná porucha a sociopati často obviňujú ostatných a majú výhovorky na svoje správanie. Niektorí odborníci považujú sociopatov za „horkokrvných“, pretože konajú bez toho, aby premýšľali, ako budú ovplyvnení ostatní.

Psychopati sú „chladnejší“ a konajú vypočítavo. Ide o ochorenie, ktoré má genetický pôvod. Svoje pohyby opatrne a vopred plánujú a práve plánovanú agresiou používajú na dosiahnutie toho, čo chcú.

Test: Si sociopat?

Ako uvádza portál Business Insider, existuje niekoľko otázok, na základe ktorých môžeš zistiť, či si sociopat, resp. či máš sklony k tejto poruche. My sme vybrali 10 z nich, vďaka ktorým zistíš, ako na tom si.

Otestuj sa, či si sociopat:

#Si povrchne očarujúci a inteligentný?

Sociopati sú.

#Máš iracionálne myslenie?

Sociopati sú superracionálni, chladní.

#Si prehnane nervózny alebo máš iné neurózy?

Sociopati sú zriedka nervózni alebo úzkostliví. Neboja sa rizika.

#Si spoľahlivý?

Sociopati sú nespoľahliví.

#Klameš alebo hovoríš neúprimné veci?

Sociopatom vyhovuje, že nehovoria pravdu, keď sa im to hodí.

#Cítiš výčitky svedomia alebo hanbu?

Sociopati sa málokedy cítia vinní.

#Je tvoje správanie asociálne bez dobrého dôvodu?

Sociopati môžu byť neadekvátne motivovaní asociálnym správaním.

#Máš zlý úsudok a nedokážeš sa poučiť zo skúseností?

Sociopati si myslia, že vedia všetko a sú múdrejší ako ostatní. Riskujú.

#Si patologicky egocentrický a nie si schopný lásky?

Sociopati sú.

#Chýba ti všeobecne schopnosť emocionálne reagovať?

Sociopati neprežívajú emócie ako bežní ľudia.

Zdieľať
instagram Facebook twitter

Sme na sociálnych
sieťach
Logo Ringier
© 2010 - 2021
Ringier Slovakia Communities s.r.o.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.