29. nov. 2021 o 08:37
IR, mirror.co.uk

Ktorá matka vychová vraha? 3 typy osobností, u ktorých je pravdepodobnosť najvyššia

placeholder
Typy matiek, ktoré najpravdepodobnejšie vychovajú vraha.
Zdroj: MovieStills DB, Twitter.com/mykebou

Môže výchova matky viesť k tomu, že z jej dieťaťa vyrastie vrah? Odborníčka na kriminológiu hovorí, že existujú tri typy matiek, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť, že vychovajú vraha.

Zaujímavosti
29. nov. 2021 o 08:37
Ktorá matka vychová vraha? 3 typy osobností, u ktorých je pravdepodobnosť najvyššia

Môže výchova matky viesť k tomu, že z jej dieťaťa vyrastie vrah? Odborníčka na kriminológiu hovorí, že existujú tri typy matiek, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť, že vychovajú vraha.

Elizabeth Yardley je profesorkou kriminológie a pre portál Mirror poskytla svoj pohľad na to, akým spôsobom dochádza k "vzniku" vraha. Zaoberala sa tiež tým, ako môže byť tento proces ovplyvnený matkiným štýlom výchovy. Jedným dychom však dodáva, že "stvorenie" niekoho, kto je ochotný vziať život je "komplexný a zdĺhavý proces."

Záber z hororu Psycho
Záber z hororu Psycho
Zdroj: MovieStills DB

Zrod vraha ovplyvňuje viacero faktorov

Yardley učí v Centre pre aplikovanú kriminológiu na Birmingham City University, no objavila sa tiež v televíznej šou Vrahovia a ich matky (Murderers and their Mothers) s Donaldom MacIntyreom. Vznik vražedných sklonov môže ovplyvniť množstvo faktorov vrátane biológie, školského prostredia, susedstva, úroveň zdravotných služieb či vzťah dieťaťa s matkou.

Kriminologička často zodpovedá otázky, prečo sa tak veľmi sústreďuje na matky a nie aj na otcov. Podľa nej však kvôli rodovej povahe spoločnosti pri vzniku vraha oveľa viac zaváži matka.

Vrahovia a ich matky

"Očakávame, že matky budú obetavé živiteľky a primárne opatrovateľky. Sú to očakávanie, ktoré považujeme za samozrejmé a aplikujeme ich na všetkých. Odovzdávame sa matkám za jednoduchého predpokladu, že ony vedia najlepšie a uprednostňujú potreby svojho dieťaťa, chránia ho pred poškodením v rodine aj mimo nej. Kým bude mama na mieste, určite bude všetko v poriadku, však?" vraví Yardley.

"V prípadoch, ktoré sme skúmali v seriáloch tomu tak nebolo - Daniel Bartlam, Fred a Rose West, Jed Allen, Harold Shipman, Dennis Nilsen, Robert Black, Joachim Knychala, Leszek Pekalski, Adam Lanza a Richard Kuklinksi. V rôznej miere, či už činom alebo zanedbaním, začali matky týchto vrahov písať scenár vraždy," dodáva.

Adam Lanza
Adam Lanza
Zdroj: northfoto.com

Yardley ďalej prezrádza, že matky Freda Westa či Roberta Blacka vytvorili v domácnosti brutálne prostredie, kedy deti zanedbávali či zneužívali. Matky Shipmana či Lanzu zasa chceli pre svojich synov to najlepšie a povzbudzovali ich, aby boli viac ako ostatné deti. Matky Bartlama, Nilsena a Rose West si nechceli priznať pravdu, neschopné konfrontovať správanie svojich detí, ktoré mohlo byť považované za "odlišné".

3 typy matiek

Na základe svojich zistení tak Yardley zadefinovala 3 typy matiek, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že vychovajú vraha.

Anti-matky

Tento typ matky mohol byť podľa odborníčky obeťou zneužívania či zanedbávania, prípadne môže pochádzať z "nezdravého" rodinného prostredia. Nie všetky ženy, ktoré takéto niečo zažijú, znovu vytvoria podobnú situáciu vo svojej domácnosti, ale tie, ktoré tak urobia, sa zmenia z obetí na agresorky. Stanú sa podobnou osobou, akou v minulosti opovrhovali.

Matky - manažérky

Tento typ matiek pochádza z "tradičného" rodinného prostredia, ale sú si už od útleho veku veľmi vedomé očakávania spoločnosti. Môžu byť obeťami diskriminácie alebo svojvoľnej morálnej krivdy a sú odhodlané, že ich vlastné deti nebudú znevýhodnené rovnakým spôsobom.

Harold Shipman
Harold Shipman
Zdroj: northfoto.com

Stanú sa z nich matky - manažérky, ktoré dieťatu plánujú životné ciele a snažia sa ich k nim dotlačiť. Yardley hovorí, že tento typ rodiča je "strážca brány, ktorý svoje dieťa úzkostlivo chráni pred vonkajším svetom natoľko, že sa jeho správanie stane čoraz deviantnejším."

Pasívne matky

Tento typ matiek sa bojí, ako spoločnosť bude jej dieťa posudzovať. Počas svojho života dodržiavali pravidlá a robili to, čo od nich spoločnosť očakávala. Boli tiché, pasívne a "šúchali nohami."

Ak ich deti začnú prekračovať morálne a právne hranice spoločnosti, strach z nálepkovania ich prinúti pokúsiť sa poprieť to, čo sa deje. Situáciu zametú pod koberec, ignorujúc ju v nádeji, že je to len fáza a pominie.

Pod rúškom rodinného súkromia

Yardley hovorí, že "anti-matky, matky - manažérky a pasívne matky ťažia zo značnej kultúrnej hodnoty, ktorú spoločnosť pripisuje súkromiu. Spôsob, akým matky vychovávajú svoje deti, zostáva do značnej miery 'nie vaša vec'."

"Súkromie môže byť cenné, pretože nám umožňuje obmedziť, kto má prístup k našim rodinným priestorom. Umožňuje nám kontrolovať, kto čo vie o našich rodinách. Súkromie však môže byť aj bariérou, za ktorou môže prosperovať násilie, zneužívanie, zanedbávanie a popieranie. A zrodenie vraha sa môže začať," dodáva kriminologička na záver.